ДИСЦИПЛІНИ, ЩО ВИКЛАДАЮТЬСЯ СЕКЦІЄЮ КОМПРЕСОРІВ ТА ПНЕВМОАГРЕГАТІВ

Назва дисципліни Лектор Форма навчання Спеціальність Шифр групи Кількість кредитів Години лекційних занять Години лабораторних занять Години практичних/семінарських занять Форма підсумкового контролю
2-й курс навчання
(бакалавріат)
1 Метрологiя та стандартизацiя проф. Мілованов В.І. стац. 142 ЕН-121 3,5 24 18 залік
стац. 144 ТЕ-421 3 24 18 залік
2 Основи метрології, стандартизації та контролю якості доц. Буданов В.О. стац. 185 ГН-429 4 24 18 залік
3 Опір матеріалів доц. Туманський В.І. стац. 142 ЕН-121 5 30 30 іспит
стац. 185 ГН-429 6 30 30 іспит
заочн. 142 721 5 6 4 6 іспит
4 Теоретична механіка доц. Буданов В.О. стац. 142 ЕН-121 4,5 26 26 іспит
стац. 185 ГН-429 5,5 26 30 іспит
заочн. 185 ЗГ-728 5,5 6 4 іспит
заочн. 142 721 6 6 4 іспит
5 Теорія машин і механізмів доц. Яковлев Ю.О. стац. 185 ГН-429 4 20 20 іспит
6 Технічна механіка доц. Туманський В.І. стац. 144 ТЕ-421 5 24 26 іспит
3-й курс навчання
(бакалавріат)
1 Газотурбінні установки та компресорні станції доц. Подмазко І.О. стац. 185 ГН-439 4 20 20 іспит
2 Механіка машин доц. Буданов В.О. стац. 185 ГН-439 4,5 24 22 іспит
заочн. 185 ЗГ-738 6 6 6 іспит
3 Основи конструювання доц. Яковлев Ю.О. стац. 142 ЕН-131 5 44 30 іспит
стац. 142 ЕН-130 7 44 30 іспит
стац. 141 ЕЕ-434 3 44 30 іспит
заочн. 142 731 6 4 4 іспит
4 Основи метрології, стандартизації та контролю якості доц. Буданов В.О. заочн. 185 ЗГ-738 4 4 4 залік
5 Опір матеріалів доц. Буданов В.О. заочн. 185 ЗГ-738 6,5 6 4 6 іспит
6 Метрологiя та стандартизацiя доц. Буданов В.О. заочн. 142 731 3 10 10 залік
7 Теорія машин і механізмів доц. Буданов В.О. заочн. 185 ЗГ-738 6,5 6 6 залік
8 Теплові двигуни доц. Подмазко І.О. стац. 142 ЕН-130, ЕН-131 7,5 50 30 30 іспит
9 Технічна механіка доц. Туманський В.І. стац. 144 ТЕ-431 3 20 20 іспит
10 Технологія використання стиснених газів доц. Ярошенко В.М. стац. 142 ЕН-130, ЕН-131 4 24 60 16 іспит
заочн. 142 731 5,5 8 8 іспит
4-й курс навчання
(бакалавріат)
1 Виміри в компресорній техніці доц. Федоров О.Г. стац. 142 147 4,5 30 16 іспит
стац. 142 148 4 30 16 іспит
2 Відцентрові та осьові компресори доц. Буданов В.О. стац. 142 148 4 12 12 18 іспит
3 Газові турбіни і газотурбінні установки доц. Подмазко І.О. стац. 142 147 4 16 16 16 залік
4 Газотурбінні установки та компресорні станції доц. Подмазко І.О. заочн. 185 ЗГ-748 4 4 2 іспит
5 Компресорні машини доц. Буданов В.О. стац. 142 147 5 28 12 16 іспит
6 Компресорні станції, газотурбінні установки та їх
обладнання
доц. Федоров О.Г. стац. 142 147 6 16 14 іспит
7 Компресорні станції та установки та їх апарати доц. Федоров О.Г. стац. 142 148 4 20 36 залік
8 Нагнітачі та теплові двигуни доц. Буданов В.О. стац. 142 147 4,5 20 26 залік
9 Основи конструювання доц. Яковлев Ю.О. заочн. 141 ЗН-744 3 4 4 залік
10 Основи контролю та сертифікації якості
холодильного та компресорного обладнання
проф. Мілованов В.І. стац. 142 148 5 28 12 16 іспит
заочн. 142 741 3 6 8 залік
11 Основні напрями удосконалення компресорів
об’ємного стискування
проф. Мілованов В.І. стац. 142 А2-142 4 10 30 іспит
стац. 142 А2з-142 4 10 10 іспит
12 Поршневі компресори доц. Ярошенко В.М. стац. 142 148 4 20 10 20 іспит
1-й курс навчання
(магістратура)
1 Автоматизоване проектування компресорів доц. Подмазко І.О. стац. 142 КП-158м 4 14 10 16 залік
2 Діагностика, випробування і організація експлуатації
газотурбінних установок
доц. Подмазко І.О. стац. 142 ГУ-15м 3 18 12 залік
3 Екологічні проблеми застосування газотурбінних
установок
проф. Мілованов В.І. стац. 142 ГУ-15м 7 30 14 26 іспит
4 Комп’ютерне моделювання процесів газотурбінних і
компресорних установок
доц. Буданов В.О. стац. 142 КП-158м 4 16 24 іспит
5 Конструкція, міцність та надійність газотурбінних
установок
доц. Буданов В.О. стац. 142 ГУ-15м 4 20 10 10 іспит
6 Моделювання процесів парових і газових турбін доц. Подмазко І.О. стац. 142 ГУ-15м 6 10 10 10 іспит
7 Монтаж та ремонт холодильних компресорів доц. Подмазко І.О. стац. 142 КП-158м 3 16 14 залік
8 Перспективи удосконалення парових і газових турбін доц. Яковлев Ю.О. стац. 142 ГУ-15м 6 20 20 20 іспит
9 Проблеми застосування екологічно-безпечних
хладогентів
проф. Мілованов В.І. стац. 142 КП-158м 5 26 24 залік
10 Спеціальні розділи компресорної та вакууумної
техніки
проф. Мілованов В.І. стац. 142 КП-158м 7 20 10 10 іспит
11 Спеціальні типи компресорів проф. Мілованов В.І. стац. 142 КП-158м 4 20 20 іспит
12 Турбокомпресорні машини доц. Яковлев Ю.О. стац. 142 ГУ-15м 4 20 10 10 іспит
13 Турбомашини доц. Яковлев Ю.О. стац. 142 КП-158м 3 18 12 залік
14 Термоекономічний аналіз енергетичних машин
і установок
доц. Ярошенко В.М. стац. 142 252М, ГУ-15м, КП-158м,  ХМ-151м, ХМ-152м 5 20 56 32 іспит
заочн. 142 761, 762 5 10 6 8 іспит