Історія кафедри

Історія кафедри компресорів та пневмоагрегатів

В 1968 році в зв’язку з початком випуску інженерів за спеціальністю “Холодильні і компресорні машини і установки ” було створена кафедра компресорних, розширювальних машин і технології машинобудування на чолі з професором В.Ф. Чайковським (нині це кафедра компресорів і пневмоагрегатів). Склад кафедри «Компресори та технологія холодильного машинобудування» на 1965-1972 роки: Чайковський В.Ф.-зав. кафедрою до 1969 року, Кузнецов А.П.- зав. кафедрою з 1969 року, Берлад В.П., Дорохін В.П., Черток В.Д., Водяницька Н.І., Майсоценко В.С., Еременко Д.М., Васютинський Ю.А., Мельников В.Д. На протязі минулих 40 років кафедра здійснювала випуск інженерів механіків з компресорних і розширювальних машин, вела науково-дослідну роботу в різних напрямах розвитку вітчизняного компресоробудування. Було сформовано дві наукові школи: школа досліджень компресорів об’ємного стиску, до сфери наукових інтересів якої відносяться теплотехнічні і акустичні випробування поршневих компресорів та вибір оптимальних робочих речовин; школа досліджень процесів у турбокомпресорах і турбомашинах. На протязі багатьох років, кафедра проводила плідну співпрацю з Центральним інститутом авіаційного моторобудування ім. ПЛ.Баранова (ЦІАМ) з розробки компресорних станцій для наземних випробувань авіадвигунів,ВО «Холодмаш», ВО «Кисеньмаш», НДІ «Шторм» та інші.

З 1975 по 1987 роки кафедру очолювала к.т.н. доцент Водяницька Н.І., яка в 1958 році з відзнакою закінчила ОТІХП (нині-ОДАХ), а в 1967 році захистила кандидатську дисертацію.

         Під керівництвом висококваліфікованого викладача і вченого – Водяницької Н.І. на кафедрі остаточно сформували навчальний процес, а також основи широкого кола наукових досліджень, щільно пов’язаних з учбовим процесом.

На кафедрі глибоко досліджувались сучасні наукові проблеми удосконалення компресорної і холодильної техніки. Науковці кафедри систематично приймали участь у науково-технічних конференціях у тому числі міжнародних і в семінарах у галузях компресоробудування та холодильної техніки. Викладацька діяльність на кафедрі супроводжувалась великим об’ємом наукової роботи, в рамках підрозділу науково дослідного відділу проблемної лабораторії по холодильній техніці.  Роботи виконувались на замову ведучих підприємств в галузі холодильного машинобудування, таких як: Харківський завод холодильного машинобудування, Ризьский завод «Компресор», Київське наукове виробничне підприємство «Веста», Одеські підприємства компресорного машинобудування «Оріон», «Холодмаш» та підприємство «Шторм». Всі роботи були спрямовані на дослідження робочого процесу малих герметичних холодильних компресорів з метою підвищення їх робочих показників.

За багаторічну і плідну роботу на посадах академії Водяницька Неоніла Іванівна неодноразово нагороджувалась з боку МІНВУЗу. Має нагороди:   «Відмінник освіти України»  2002р., Медаль «За трудовое отличие»  1971р., Медаль «Ветеран труда СССР»  1987р.

Її трудова діяльність безперервно була пов’язана з активною суспільною роботою.

Водяницька Неоніла Іванівна обиралась депутатом Центральної Районної Ради депутатів трудящих на протязі чотирьох скликань (16,17,18, 19) з 1979 по 1991р.

З 1987 року кафедру очолює д.т.н., – професор Мілованов В.І. -Заслужений діяч науки України, дійсний академік Українського відділення Міжнародної Академії Холоду (МАХ), яке створено і ефективно працює при ОДАХ. Міжнародні зв’язки ОДАХ і кафедри, а також функціювання ОДАХ в якості асоційованого члена Міжнародного Інституту Холоду, дають можливість членам кафедри добре володіти сучасними досягненнями науки і техніки в галузі турбокомпресорної, вакуумної та холодильної техніки і творчо використовувати їх в ході наукової та освітницької діяльності.

Загальна чисельність професорсько-викладацького складу кафедри компресорів та пневмоагрегатів складає 14 осіб, у тому числі:

–       д.т.н., професорів – 1 особа

–       к.т.н.-, доцентів – 9 осіб

         З 2002 року кафедра компресорів і пневмоагрегатів почала здійснювати випуск бакалаврів, спеціалістів і магістрів за спеціальностю “Компресори, пневмоагрегати та вакуумна техніка”, а в 2008-09 навчальному році на кафедрі відбувся перший випуск бакалаврів за спеціальностю “Газотурбінні установки і компресорні станції”.

         Кафедра компресорів та пневмоагрегатів має досить високий науково-педагогічний потенціал. Більшість викладачів значний час співпрацювали з підприємствами турбокомпресорної, вакуумної та холодильної техніки, що дозволило їм оволодіти основами практичної розробки, досліджень та серійного виробництва турбокомпресорної, вакуумної та холодильної техніки, які вони творчо використовують сьогодні в ході навчального та науково-дослідного процесів. Викладачі кафедри, в більшості, є провідними фахівцями України в галузі турбокомпресорної, холодильної та вакуумної техніки.

Базова освіта всіх викладачів кафедри відповідає профілю дисциплін,

що ними викладаються.

Викладачі з науковими ступенями складають 92% загального професорсько-викладацького складу кафедри. Всі викладачі кафедри виконують наукові роботи, пов’язані з новітніми напрямками розвитку

компресорної, вакуумної та холодильної техніки.

         Напрямки наукової діяльності викладачів кафедри компресорів та пневмоагрегатів:

  1. Дослідження  та  розробка  принципових  основ конструктивного вдосконалення     холодильних     компресорів     при     їх     переводі на

озононеруйнуючі холодоагенти різноманітних типів.

  1. Дослідження та аналіз теплоенергетичних характеристик компресорів різних типів та виконань, працюючих на альтернативних холодоагентах.

Усі дослідження традиційно виконуються викладачами кафедри у тісному зв’язку з провідними підприємствами України з компресорної та холодильної техніки, такими як Одеське ВО “Холодмаш”, Одеське ВО “Оріон”, Одеського НПО «Шторм», Мелітопольський завод компресорного обладнання та інші.

Тематика наукових досліджень формується на кафедрі з урахуванням

новітніх досягнень у галузі і практичних потреб діючих компресоробудівних підприємств України.

Кафедра компресорів і пневмоагрегатів є випусковою, на ній ведеться високоякісна підготовка спеціалістів і магістрів, навчаються аспіранти, впроваджуються новітні методи і засоби ефективної підготовки молодих спеціалістів і вчених. На кафедрі виконуються науково-дослідницькі роботи в галузі компресорного, холодильного та газотурбінного обладнання. Кафедра співпрацює і підтримує творчі зв’язки з ведучими навчальними закладами, науковими і промисловими підприємствами Одеси, Києва, Сум, Харкова, Миколаєва, Мелітополя, які працюють у суміжних галузях науки і техніки. Кафедра досягла значних успіхів в удосконаленні науково-лабораторної бази, в забезпеченні навчального процесу учбово-методичними виданнями, підготовці на високому рівні бакалаврів, спеціалістів і магістрів по двом спеціальностям:

– компресори, пневмоагрегати та вакуумна техніка;

– газотурбінні установки і компресорні станції.

Навчальний процес, налагоджений на кафедрі, неодноразово проходив апробацію, ліцензування і акредитацію авторитетними незалежними експертами і комісіями і високо оцінювався цими комісіями.

Впродовж останніх років кафедра активно співпрацює по науково-дослідницькій діяльності з рядом університетів і наукових закладів Росії, Німеччини і Польщі.

На кафедрі захищено 23 кандидатських дисертацій із них 7 під керівництвом Мілованова В.І. Підготовлені на кафедрі спеціалісти і вчені успішно працюють в промисловості, навчальних і наукових закладах України, Росії, Латвії, Німеччини, Австралії та ін.

На кафедрі виконується великий обсяг науково-дослідних робіт як за замовленням підприємств промисловості, так і ініціативних. Вчені кафедри приймають безпосередню участь у проектно-конструкторських розробках холодильних компресорів, автономних кондиціонерів, торговельного холодильного устаткування а також дослідженнях в галузях удосконалення та оптимізації конструкторських   параметрів   холодильних   компресорів та устаткування,

підвищення надійності та довговічності холодильних машин та компресорів, розробці та впровадженні віброакустичних методів діагностики технічного стану компресорних машин, переводу холодильної техніки на нові екологічно чисті та озонобезпечні хладагенти та відповідній модернізації холодильних машин та компресорів.

За час функціонування кафедри розгорнуто цілий комплекс науково-дослідницьких робіт і конструкторських розробок по договорам про співробітництво та сумісну діяльність з такими вищими навчальними і науковими закладами зарубіжжя, як:

– Мюнхенський технічний університет (Німеччина);

– Гановерський університет (Німеччина);

– Дрезденський технічний університет (Німеччина);

– Дрезденський науковий інститут холодильної і повітряної техніки (Німеччина);

– Софійський інститут холодильної техніки (Болгарія);

– Бидгощський науковий інститут торговельної техніки.

В рамках співпраці з переліченими організаціями Європи виконувалися дослідження і розробки нових типів холодильної та компресорної, торговельного та харчового холодильного обладнання, виявлялися найбільш перспективні типи і моделі холодильного обладнання, розроблялися шляхи їх вдосконалення і переводу на нові екологічно безпечні холодоагенти.

Співробітники кафедри систематично працюють над сучасними науковими проблемами удосконалення компресорної і холодильної техніки і її переводу на альтернативні екологічно безпечні холодоагенти. Співробітники кафедри є авторами більш, ніж 500 наукових публікацій і винаходів, в тому числі 20 монографій і навчальних посібників, цілий ряд статей надруковано у наукових журналах Німеччини. Вони систематично приймають участь в міжнародних науково-технічних конференціях і семінарах в галузях компресоробудування і холодильної техніки.

Зв’язки з закордонними навчальними і науковими інститутами здійснюються шляхом співробітництва по договорам про співпрацю, обміну науково-технічною інформацією, науково-технічними журналами, науковими публікаціями і прикладними комп’ютерними програмами;    науково-технічного    обміну    викладачами-стажистами й

аспірантами; організації і проведення міжнародних науково-технічних конференцій; координації навчального і науково-дослідного процесів.

У результаті таких міжнародних освітніх і наукових зв’язків викладачі кафедри опановують новітньою науково-технічною інформацією з досліджень і розробок по актуальних напрямках розвитку компресорної і холодильної техніки, сучасними комп’ютерними програмами для розрахунку і проектування компресорної і холодильної техніки. Це дозволяє викладачам кафедри в ході навчального процесу і науково-дослідних робіт творчо використовувати новітні світові досягнення в області турбокомпресорної, вакуумної і холодильної техніки.

Функціонування кафедри компресорів і пневмоагрегатів ґрунтується на збереженні досягнень та традицій національної вищої школи, інтеграції системи вищої освіти у світовий освітній простір, розширенні доступу до якісної вищої освіти та мобільності студентів, забезпеченні працевлаштування випускників. Ключовим завданням професорсько-викладацького складу кафедри є орієнтація на кінцевий результат: знання, уміння та навички випускників, що повинні бути застосовані та використані на користь держави.