Склад кафедри

ЗАВІДУЮЧИЙ КАФЕДРОЮ

Мілованов Валерій Іванович, д.т. н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України

Милованов Валерий Иванович

В 1963 році закінчив Одеський технологічний інститут харчової і холодильної промисловості (ОТІХХП).

З серпня 1963 року по вересень 1966 року працював інженером, а потім начальником бюро організація п/c 99, (Миколаїв). З вересня 1966 по грудень 1967 року — керівник групи СПКНБ Мінтракторсільгоспмашу СРСР, Одеса. З січня 1968 по жовтень 1970 року — аспірант МВТВ ім. Баумана (Москва), де успішно захистив кандидатську дисертацію. Після трьохмісячної роботи на посаді мнс МВТВ ім.Баумана в лютому 1971 року пройшов по конкурсу на посаду зав. відділом холодильного обладнання ВНДІторгмашу Мінлегхарчобудування СРСР (Москва), де і працював до жовтня 1974 року.

З жовтня 1974 року працює в ОТІХП — ст. викладачем, доцентом, зам. декана, деканом факультету, доцентом кафедри кріогенних машин, а після захисту докторської дисертації в 1986 році обирається завідувачем кафедри компресорних та розширювальних машин. На цій посаді завідувача кафедри, нині — компресорів та пневмоагрегатів, Одеської державної академії холоду, а з 01.09.2012 року — Одеської національної академії харчових технологій, працює по теперішній час.

Основним напрямом наукової діяльності Мілованова В.І. є розробка основних принципів сучасного вдосконалення і модернізації холодильних компресорів різних типорозмірів, призначених для роботи на альтернативних екологічно безпечних холодоагентах.

За результатами своєї роботи Мілованов В.І. одержав почесне звання Заслуженого діяча науки і техніки України, відзначався Почесними грамотами Одеської обласної адміністрації і Кабінету Міністрів України.

На кафедрі компресорів та пневмоагрегатів професор Мілованов В.І. викладає цілий рад дисциплін, керує виробничою практикою студентів, їх дипломним проектуванням, а також науковою роботою аспірантів з написання дисертаційних робіт.

 

 

Викладачі кафедри:

Буданов Василий Алексеевич

Буданов В.О. к.т.н., доцент

Кандидат технічних наук, доцент, е-mail: budanoff@ukr.net тел.:  0679218018

Освіта: 1973-1978р.р.  – Одеський технологічний інститут холодильної промисловості. Спеціальність Холодильні і компресорні машині і установки. Кваліфікація -інженер механік

Вчене звання: кандидат технічних наук

дисертація за спеціальністю 05.04.03 Машини та апарати холодильної і кріогенної техніки і систем кондиціювання, на тему «Оптимізація поршневого ущільнення малого холодильного компресора з метою підвищення його довговічності»

Вчена ступінь : доцент кафедри кріогенних машин.

Після закінчення у 1978 р. Одеського технологічного інституту  холодильної промисловості  навчався в аспірантурі Одеського технологічного інституту холодильної промисловості.

В 1985 після захисту дисертації працював на на посадах старшого наукового співробітника, асистента та та доцента кафедр кріогенних машин та компресорів та пневмоагрегатів.

Опубліковано понад 60 науково-методичних праць.  Є співавтором 6 підручників з Грифом ОНАХТ.

Основним напрямком  наукових інтересів є математичне моделювання роботи компресорної та газотурбінної технки та дослідження її надійності та довговічності.

Приймає участь у виконанні держбюджетної науко-дослідницької роботи  «Дослідження та розробка  принципових основ конструктивного виконання  нових типів компресорів, що працюють на альтернативних екологічно безпечних холодильних агентах».

Навчальна робота включає усі види учбово-методичного навантаження, включаючи  лекції, практичні та лабораторні роботи, онлай лекції та заняття  на  платформі дистанційного  навчання « Moodl», консультації, керівництво курсовим  та дипломним проектуванням,  виробничою практикою, участь в екзаменаційних комісіях.

Основні дисципліни, які викладаються для студентів спеціальності 142 « Енергетичне машинобудування»: Нагнітачі та теплові двигуни, Відцентрові та осьові компресори, Конструкція, міцність та надійністьгазотурбінних установок, а також дисципліни загально-інженерного напряму.

Являється членом  Вченої ради факультету низькотемпературної техніки та інженерної механіки.

 

Ярошенко Валерий Михайлович
Ярошенко В.М. к.т.н., доцент

Кандидат технічних наук, доцент, е-mail: valeryi@ukr.net,  тел.:  048 79904295 ( 094 949072095)

Освіта: 1965-1970р.р.  – Одеський технологічний інститут харчової та холодильної        промисловості. Спеціальність – холодильні та компресорні машини та установки.         Кваліфікація -інженер механік

Вчене звання: кандидат технічних наук -диплом   ТН № 003873 . Виданий Вищою   атестаційною      комісією     при Раді  Міністрів СРСР,    м. Москва,   5  травня 1976р. за рішенням Ради   Одеського технологічного інституту   холодильної промисловості від 3 листопада  1975 р. ( протокол № 34) присвоєна вчена ступінь кандидата технічних наук.

Вчена ступінь : доцент кафедри технічної термодинаміки – атестат доцента  ДЦ №    052099.   Виданий Вищою атестаційною комісією при  раді    Міністрів СРСР за рішенням   Вищої  атестаційної комісії  при раді міністрів СРСР  від 3 лютого 1982 р.( протокол № 5д/19)  присвоєно вчене звання    доцента по кафедрі технічної термодинаміки.

      Після закінчення у 1970 р. Одеського технологічного інституту харчової та холодильної промисловості  працював молодшим науковим співробітником на кафедрі теоретичних основ теплохолодотехніки, а з1972 по 1975 р. був аспіратом Одеського технологічного інституту холодильної промисловості.

В 1975 після захисту дисертації  по спеціальності 05.04.03. « Гідравлічні машини, машини та апарати холодильної і криогенної техніки» та працював на посаді старшого наукового співробітника , а з 1978 на посаді старшого викладача та доцента кафедри теоретичних основ теплохолодотехніки.

В 1977-78 р.р. проходив  10 місячне наукове стажування в Сілезському політехнічному інституті  на факультеті енергетичного машинобудування в Польській Народній республіці за програмою ексергетичний аналіз енергетичних машин та установок.

Приймає активну   участь  в науково-технічних конференціях по холодильній техніці та енергетиці  на різних рівнях. Опубліковано понад науково-методичних100 праць .   Із них    70  наукових  публікацій  та 30 навчально – методичних матеріалів.   Основним напрямком  наукової діяльності являється термодинамічний та термоекономічний аналіз компресорного, енергетичного та холодильного обладнання. Являється членом- кореспондентом Міжнародної академії холоду (українське відділення).

Приймає участь у виконанні держбюджетної науко-дослідницької роботи  «Дослідження та розробка  принципових основ конструктивного виконання  нових типів компресорів, що працюють на альтернативних екологічно безпечних холодильних агентах».  Керує постійно діючим науковим студентським гуртком під назвою «Вивчення методів підвищення ефективності газотурбінних установок  »  в межах якого  студенти  активно готують наукові матеріали та виступають з доповідями на  щорічних наукових конференціях ОНАХТ та інших вищих навчальних закладах.

   За час педагогічної діяльності працював на посаді доцента по кафедрах теоретичних основ теплохолодотехніки , компресорів та пневмоагрегатів  ОДАХ та ОНАХ.    В 1982- 1986 р.р. за відрядженням,а в 1993-2001 р.р. за контрактом працював доцентом , зав. кафедри теплових та холодильних машин Конакрійського Політехнічного інституту (Гвінейська республіка).

Навчальна робота включає усі види учбово-методичного навантаження, включаючи  лекції, практичні та лабораторні роботи, онлай лекції та заняття  на  платформі дистанційного  навчання « Moodl», консультації, керівництво курсовим  та дипломним проектуванням,  виробничою практикою, участь в державній атестаційних комісіях.

Основні дисципліни, які викладаються для студентів спеціальності  142 « Енергетичне машинобудування»: Технологія використання стиснених газів; Поршневі компресори; Газові турбіни та газотурбінні станції; Компресорні станції, газотурбінні установки та їх обладнання; Термоекономічний аналіз енергетичних машин та установок.

Досконало володіє французькою мовою і може викладати дисципліни, в разі необхідності, французькою мовою. Виконує обов ‘язки заступника завідуючого кафедри з навчально- методичної роботи.   Являється членом  Вченої ради факультету низькотемпературної техніки та інженерної механіки.

 

 

Яковлев Юрий Александрович

Яковлев Ю.О., к.т.н., доцент

Кандидат технічних наук, доцент, е-mail: uykovlev11@gmail.com тел.:  0677117309

Освіта: 1969-1974р.р.  – Одеський технологічний інститут холодильної промисловості. Спеціальність «Холодильні та компресорні машині і установки». Кваліфікація –інженер-механік.

Вчене звання: кандидат технічних наук -диплом ТН № 100003 від 10.06.1987 р.,

дисертація за спеціальністю 05.04.03 Машини та апарати холодильної і кріогенної техніки і систем кондиціювання, на тему «Підвищення ефективності напівпровідникових мікроохолоджувачів шляхом використання високоомних термоелектричних матеріалів»

Вчена ступінь : доцент кафедри холодильних машин – атестат доцента  ДЦ № 041462

від 02.10.1991 р.

Після закінчення у 1974 р. Одеського технологічного інституту холодильної промисловості  працював молодшим науковим співробітником на кафедрі кріогенних машин, а з1974 по 1977 р. був аспірантом Одеського технологічного інституту холодильної промисловості.

З 1987 р. після захисту дисертації  працював на посаді старшого наукового співробітника , а з 1988 на посаді асистента та доцента кафедри холодильних машин. З 2016 р. працює доцентом  кафедри компресорів та пневмоагрегатів.

Опубліковано понад 70 науково-методичних праць. Із них понад 50  наукових  публікацій  та понад 20 навчально – методичних матеріалів.

Сфера наукових інтересів та науковий напрямок:

– розрахунок і створення термоелектричних систем охолодження;

– моделювання та системний аналіз хіміко-технологічних виробництв;

– розрахунок і проектування систем охолодження для різних об’єктів: низькотемпературні холодильні камери, камери шокової заморозки продуктів, транспортні системи кондиціонування і т. д.

– застосування холоду у виробництві  пива, вина і карбамду.

Навчальна робота включає усі види учбово-методичного навантаження, включаючи  лекції, практичні та лабораторні роботи, онлай лекції та заняття  на  платформі дистанційного  навчання « Moodl», консультації, керівництво дипломним проектуванням,  виробничою практикою, участь в екзаменаційних комісіях.

Основні дисципліни, які викладаються для студентів спеціальності 142 «Енергетичне машинобудування»: Виміри в компресорній техніці. Перспективи удосконалення парових і газових турбін, Турбомашини, а також дисципліни загально-інженерного напряму: Основи конструювання,Теорія машин і механізмів та інші

Член-кореспондент Міжнародної Академії Холоду, (Українське відділення), куратор групи.

 

Подмазко Игорь Александрович
Подмазко І.О. к.т.н., доцент