Тематика наукових досліджень

Виконання держбюджетної (безоплатної) та госпдоговірної тематики: «Дослідження та розробка принципових основ конструктивного виконання нових типів компресорів, що розробляються для альтернативних озонобезпечних робочих речовин»